16 March, 2017 21:15

Mám pre vás veľké prekvapenie! Aj túto knihu venujem svojej manželke Dragici Dimitrijevičovej-Hunterovej Veľkomesto v tomto príbehu je imaginárne. Postavy aj miesta sú vymyslené. Iba policajné postupy vychádzajú zo zaužívaných vyšetrovacích metód. 1. PLAVILA SA PO RIEKE ako stelesnenie mesta – záplava ostrých svetiel, drsná, hlučná muzika, transparenty a vlajky trepotajúce sa na stožiaroch a… Continue reading 16 March, 2017 21:15